คำนวณความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
บาท
ขายเชื่อ
%
ระยะเวลาขายเชื่อ
เดือน
ระยะเวลาสต็อกสินค้า
เดือน
ยอดซื้อเฉลี่ยต่อเดือน
บาท
ซื้อเชื่อ
%
ระยะเวลาซื้อเชื่อ
เดือน

ความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

0

บาท