รับมืออย่างไร ? เมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยนั้นจะมีท่าทีที่ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่น้อยลง แต่นักธุรกิจอย่างเราก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ เพราะหลายประเทศยังมีอัตราการแพร่เชื้อที่สูง และแน่นอนว่าผลกระทบจากมาตรการรับมือ COVID-19 นั้นจะยังอยู่กับเราอีกนาน ธุรกิจในทุกระดับจึงต้องมีการเตรียมการรับมือ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs อย่างเรานั่นเอง วันนี้แอดมินจึงขอวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการรับมือเบื้องต้นมาให้ทราบกัน ความต้องการสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สำรวจพฤติกรรมและเทรนด์ของผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่เข้าไปร่วมผลิตสินค้าและบริการที่เกิดจากความตื่นตระหนก ผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการ หรือผลิตตามจำนวนการสั่งสินค้าที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น การขาดแคลนวัตถุดิบ หรือความล่าช้าในการขนส่งวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากการปิดเส้นทาง หรือการชะลอการขนส่งสินค้า ตรวจเช็ครวบรวมปริมาณวัตถุดิบ และวางแผนการจัดเตรียมวัตถุดิบ จัดทำระบบสื่อสารและติดตามวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ ลดความหลากหลายของวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปรับหน้าที่รับผิดชอบให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา พนักงานแต่ละคนไม่จำเป็นต้องยึดติดกับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน จัดทำแผนการทำงานให้เหมาะสม และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ ศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆ และนำมาปรับปรุงแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกิดขึ้นใหม่ นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ และหาช่องทางใหม่ๆ เสมอ การวางแผนทางการเงินล่วงหน้า และการเพิ่มสภาพคล่องจากสินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือต่างๆ  

อ่านต่อ