คุณปัญญรัฎฐ์ ศิริวันสาณฑ์

การผลิต

บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำกัด

http://www.grand-organic.com/

เริ่มจากเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน IFOAM จากนั้นนำผักโขมอินทรีย์จากฟาร์มมาแปรรูปเพื่อตอบโจทย์เด็กๆ ที่ไม่ชอบทานผัก


เบอร์ติดต่อ: 081-838-4840

ที่อยู่: 220 หมู่ 21 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140