นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา

บริษัทศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด

ผู้ผลิตโฟมโพลิเมอร์กึ่งแข็งที่มีน้ำหนักเบา ทนทาน และสามารถนำไปพิมพ์ได้

นายสาโรจน์ อธิวิทวัส

Fiveloop Company

Fiveloop เป็นบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจไทยที่ต้องการก้าวไปสู่ธุรกิจดิจิตอลอย่างครบวงจร ตั้งแต่สร้างโมเดลธุรกิจ, UX/UI design, พัฒนา Platform/ Software สำหรับธุรกิจนั้น จนถึงสรรหาบุคลากรด้าน IT และการจัดการภายในบิษัทอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด

'เคมิลค์ซีเรียล' (K-Miilk Cereal) ข้าวพองอบกรอบเคลือบเนยถั่ว

บริษัท ไทย เปเปอร์ ดี จำกัด

บริษัท ไทย เปเปอร์ ดี จำกัด

จำหน่ายกระดาษ และ บริการตัดกระดาษ สำหรับรงพิมพ์แพคเกจจิ้ง

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติที่เน้นความเกี่ยวข้องกับระบบจักรกลไร้คนบังคับ (unmanned system) และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติที่เน้นความเกี่ยวข้องกับระบบจักรกลไร้คนบังคับ (unmanned system)

วริทธิ์ ตันติวีรสุต

บริษัท ไนซ์ลูป จำกัด

Niceloop ระบบจัดการร้านอาหาร ออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ร้านอาหารขนาดเล็ก ลดต้นทุนแรงงาน ป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน

จิดาภา จีระพันธุ

บริษัท แซนซิโอ้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์ เวชสำอางค์ บำรุงผิว