บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด

บริษัท ไฟว์ลูป จำกัด

Platform ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของ Sale team เพื่อประสิทธิภาพในกาทำงานที่ดียิ่งขึ้น และสามารถนำผลรายงานมาต่อยอดพัฒนายอดขายและ Sale team ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

 

063-034-4644 คุณสาโรจน์ อธิวิทวัส
Big co-working 129 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Share :