บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติที่เน้นความเกี่ยวข้องกับระบบจักรกลไร้คนบังคับ (unmanned system) และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัตโนมัติที่เน้นความเกี่ยวข้องกับระบบจักรกลไร้คนบังคับ (unmanned system)

02-714-7787
93/49 ซ.เกิดทรัพย์ ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
Share :