คุณปัญญรัฎฐ์ ศิริวันสาณฑ์

บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำกัด

เริ่มจากเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน IFOAM จากนั้นนำผักโขมอินทรีย์จากฟาร์มมาแปรรูปเพื่อตอบโจทย์เด็กๆ ที่ไม่ชอบทานผัก

 

081-838-4840
http://www.grand-organic.com/
220 หมู่ 21 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
Share :