คุณทรรศมณฑ์ ช้างแก้ว

บริษัท มะแอ เฮอร์เบิล(ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มต้นเมื่อปี 2014 ได้นำสมุนไพรภายในบ้านที่ปลูกไว้ มาทดลองทำเป็นสบู่สูตรต่างๆ โดยการนำสีจากผักและสมุนไพรไทยมาเป็นวัตถุดิบหลัก ใช้กันภายในบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพื่อให้มีสุขภาพดีในครอบครัว จึงได้เกิดแรงบันดาลใจเล็กๆ ในการทำผลิตภัณฑ์ มะแอ เฮอร์เบิล ขึ้นมา สามารถใช้กันในครอบครัว และเพื่อส่งต่อความรู้สึกดีๆให้คนที่คุณรัก

091-078-9039
52 หมู่ 5 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
Share :