คุณกล้า ตั้งสุวรรณ

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Wisesight คือผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และผู้ให้บริการการบริหารความสัมพันธ์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีทีมพัฒนา วิจัย ดำเนินงาน และสนับสนุนรวมกว่า 150 คนในกรุงเทพและกัวลาลัมเปอร์ ให้บริการครอบคลุมภาษาในตลาดพม่า มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยประมวลผลข้อมูลจากสื่อสังคมวันละมากกว่า 16 ล้านข้อความ Wisesight เชื่อว่าถ้าเราสามารถเข้าใจข้อมูลบนสื่อสังคม เราก็สามารถเข้าใจความต้องการของทุกคนได้ ความเข้าใจนี้นำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและขับเคลื่อนองค์กรบนฐานของข้อมูล เราเรียกสิ่งนี้ว่า ‘Data-Driven Business’

02-274-1299
https://wisesight.com/
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 33 ห้องเลขที่ B3301-3304 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Share :