WD GOLD 8TB 128MB FRYZ 7200rpm(8TB)

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ซึ่งเป็นสายผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับการออกแบบขึ้นสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์และที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลแบบติดตั้งบนแร็ค ตลอดจนถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

Zrabit Limited Partnership

ทำธุรกิจ ขาย เช่า หรือให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ หรือธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Share :