Sale Automation

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

Platform ที่ช่วยอำนวยความสะดวกของ Sale team เพื่อประสิทธิภาพในกาทำงานที่ดียิ่งขึ้น และสามารถนำผลรายงานมาต่อยอดพัฒนายอดขายและ Sale team ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

Fiveloop Company Limited

Fiveloop เป็นบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจไทยที่ต้องการก้าวไปสู่ธุรกิจดิจิตอลอย่างครบวงจร ตั้งแต่สร้างโมเดลธุรกิจ, Ux/Ui design, พัฒนา Platform/ Software สำหรับธุรกิจนั้น จนถึงสรรหาบุคลากรด้าน IT และการจัดการภายในบิษัทอื่นๆ ตามที่คุณต้องการ

Share :