C’Maze

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

คอลลาเจนช็อต สูตรน้ำพร้อมดื่ม รูปแบบซองทันสมัย พกพาสะดวก คุณภาพสูงสกัดจากหนังปลากระพงขาว ปริมาณคอลลาเจนสูง รสชาติอร่อย

ผลงานการพัฒนาเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล และคณะ

พัฒนาสูตรเครื่องดื่มโดย
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลิตโดย
โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

อย. 13-2-08361-2-0030

บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด

ซื้อสิทธิบัตรผลงานวิจัยไทย เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิต กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

Share :