แรงงานดิจิทัลเซอร์วิส

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

อุตสาหกรรมไทยปัจจุบันยังขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ในตำแหน่งระดับหัวหน้า,และฝ่ายผลิตอีกทั้งวันหยุดประเพณีของประเทศไทยแทบจะหยุดทุกเดือนในแต่ละปีจึงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าส่งออกอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ที่มีต้นทุนสูงและมีค่าซ่อมบำรุงในแต่ละปีสูงเช่นกัน อีกทั้งหุ่นยนต์ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องของสายงานผลิต งานที่หุ่นยนต์ทำยังไม่ได้ หรืองานที่ต้องใช้ไหวพริบแก้ปัญหากระทันหัน ทักษะด้านแยกวัตถุดิบ แต่งานในอุตสาหกรรม 70%ปัจจุบันคือหุ่นยนต์ อีก30%ยังต้องพึ่งแรงงาน แรงงาน30%นั้นเป็นแรงงานซับคอนแทรก หรือใช้บริการของบริษัทจัดหางาน หรือหาแรงงานเข้าไปทำในโรงงานของผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังต้องแบกต้นทุนที่สุงอยู่ดี

จะดีไหม หากมีบริษัท ที่สามารถเลือก พนักงานได้ ระบุจำนวนวันทำงานได้
ระบุคุณสมบัติได้ตามต้องการ
และไม่ต้องรับผิดชอบสวัสดิการต่างๆ
และดีต่อการวางแผนระบบงานให้จบภายในวงเงินงบประมาณต้นทุน

โดยในการเลือกนัั้น จะเป็นการเลือกผ่าน เว็ปไซต์ แอปพิเคชั่น ที่สามารถระบุเหมือนเราเลือกซื้อของผ่านแอปพิเคชั่น

สุรเชษฐ์ บรรจุภัณฑ์มีพนักงานกลุ่มนี้
ที่เป็นแรงงานไทย และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ผ่านแอปพิเคชั่น
เช่น ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียน
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และต้องมีอายุประกอบการ1ปีขึ้นไป ต้องอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น
ค่าบริการชำระต่อเดือน +,+++บาท
ผู้ประกอบการเหล่านี้
จะเข้ามาเลือกแรงงานที่
สมัครในนามสุรเชษฐ์ บรรจุภัณฑ์
ว่าจะต้องการ
พนักงานตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการ -ฝ่ายผลิต ทักษะแบบไหน
จำนวนวันกี่วัน
เพศชายหรือหญิง
โดยที่เราจะส่งคนไปภายใน 2วัน
รูปแบบเว็ปไซต์ หรือแอปพิเคชั่น
คลายๆจองโรงแรม

โดยจะคิดค่าบริการจากฐานเงินจ้าง
และโดยทางเราเป็นผู้จ่ายค่าแรงของพนักงาน ซึงจะทำให้เราสามารถแข่งขันในยุค4.0และ ยังช่วยให้สามารถลดต้นทุนแรงงาน คนไทยที่. ตกงานจำนวนมากสำหเราจะเปิดรับสมัครเพื่อคนที่ต้องการงานทำงานจ๊อบ หรือ รองานประจำ จะทำให้เราสามารถคัดบุคลากรได้อย่างสมบูรณ์แบบ ( ยังมีต่อ……..ต้องให้ไปคุยสดๆ) ตอนนี้ลูกค้าได้จองคนในช่วงสงกราต์ ปีใหม่ ไว้ล่วงหน้าแล้ว ผมขอส่งคนก่อนนะครับ )

S.R.C Packaging

รับเหมาแรงงาน บรรจุสินค้าตามจำนวน รับเหมาแรงงาน ทั่วไปตามจำนวน

Share :