เมล่อน อิตาเลี่ยนโชดา

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

น้ำเชื่อมเมล่อน ผสมความซ่า ของโชดา

ไอมิ Melon Smoothie & Milky Melon

แปรรูปเมล่อน โดยนำเมล่อนมาทำน้ำเชื่อมเมล่อน นมเมล่อน เมล่อนปั่นนมสด

Share :