เมล่อนปั่นนมสด

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

เมล่อนปั่นนมสด สำเร็จรูปในซอง เพียง 1 นาที

ไอมิ Melon Smoothie & Milky Melon

แปรรูปเมล่อน โดยนำเมล่อนมาทำน้ำเชื่อมเมล่อน นมเมล่อน เมล่อนปั่นนมสด

Share :