สินค้าในร้านเรา

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

สินค้าที่มีจำหน่ายหน้าร้าน

ไอมิ Melon Smoothie & Milky Melon

แปรรูปเมล่อน โดยนำเมล่อนมาทำน้ำเชื่อมเมล่อน นมเมล่อน เมล่อนปั่นนมสด

Share :