ระบบประปาหมู่บ้านโซล่าเซลล์

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

ระบบประปาหมู่บ้านโซล่าเซลล์
ค่าไฟกลางวันเป็น ศูนย์
ผลิตไฟฟ้าด้วยแดดให้ ปั๊มน้ำประปาหมู่บ้าน 3 HP 220v 5 HP 380

ดูดด้วยแดด

ระบบปั๊มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

Share :