ระบบดูดน้ำด้วยโซล่าเซลล์ ปั้ม 3 HP

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

ระบบดูดน้ำด้วยโซล่าเซลล์ (ดูดด้วยแดด)
ผลิตไฟจากแดด ให้ปั้มซับเมอร์ส AC ปั๊มหอยโข่ง AC
ปั๊มน้ำทุกชนิด ตั้งแต่ 0.5 HP ถึง 5 HP 1 เฟส 220 V

ดูดด้วยแดด

ระบบปั๊มน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

Share :