บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่แบบครบวงจร
อาทิ บุฟเฟ่ต์, ค็อกเทล, ซุ้มอาหาร, งานพิธี ทำบุญเบี้ยงพระ, งานเลี้ยง แบะอีกมากมาย

Catering Thai

บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่แบบครบวงจร

Share :