กวางตุ้งสาหร่ายทอดกรอบเพื่อสุขภาพ (รสดั้งเดิม)

*ภาพและข้อมูลสินค้า ไม่เกี่ยวข้องกับธนาคารออมสิน

กวางตุ้งสาหร่ายทอดกรอบเพื่อสุขภาพเป็นขนมขบเคี้ยวทำมาจากผักกวางตุ้งที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และนอกเหนือจากรสชาติที่แสนอร่อยผู้บริโภคยังจะได้รับคุณค่าทางอาหารอื่น ๆ อีก เช่น พลังงาน คาร์โบไฮเดรต เส้นใย ไขมัน โปรตีน วิตามินเอ วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุแมกนีเซียม และธาตุโซเดียม ซึ่งสามารถเรียก กวางตุ้งปรุงรสอีกอย่างว่าเป็นอาหารทานเล่นเพื่อสุขภาพและเป็นการนำเอาพืชผักสมุนไพร มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดรูปแบบต่าง ๆ และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

กวางตุ้งปรุงรส

กวางตุ้งปรุงรส เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยการร่วมมือในกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันคือ การดำเนินธุรกิจเพื่อผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร โดยร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นทุกปี

Share :