สินเชื่อ SMEs O/D Top-Up

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทสินเชื่อระยะยาว (L/T) เดิมของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

อัตราดอกเบี้ย

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Share :