24 พฤศจิกายน 2563

Business Smart Startup by GSB – บริษัท ไทยมะพร้าวกะทิ จำกัด

“มะพร้าว” เป็นพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทย เพราะว่ามะพร้าวมักเป็นวัตถุดิบในของคาว และของหวานหลากหลายเมนู โดยบริษัท ไทยมะพร้าวกะทิ จำกัด เจ้าของแบรนด์ Cocono ได้นำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมะพร้าวอ่อนบรรจุขวด เผือกราดน้ำกะทิ มะพร้าวกะทิ ในรูปแบบพร้อมทาน เพื่อเสิร์ฟเมนูอาหารจากมะพร้าวที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายให้กับคนไทย