25 มิถุนายน 2565

ออมสิน Talk About EP.9 : กลโกงร้ายๆ จากภัยทางการเงิน Part 3

วันนี้ GSB SME Start up มานำเสนอเรื่องราวความรู้ดีๆ โดยจะเป็นเนื้อหาต่อจาก EP.8 เกี่ยวกับกลโกงทางการเงินต่างๆ โดยใน EP นี้จะกล่าวถึง 2 กลโกงสุดท้าย คือ การเงินนอกระบบ และกลโกงรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่คาดคิด