11 มิถุนายน 2565

ออมสิน Talk About EP.8 : กลโกงร้ายๆ จากภัยทางการเงิน Part 2

วันนี้ GSB SME Start up มานำเสนอเรื่องราวความรู้ดีๆ โดยจะเป็นเนื้อหาต่อจาก EP.7 เกี่ยวกับกลโกงทางการเงินต่างๆ โดยใน EP นี้จะกล่าวถึง 2 กลโกง คือ กลโกงออนไลน์ และกลโกงออนไลน์เกี่ยวกับธนาคาร