27 พฤษภาคม 2565

ออมสิน Talk About EP.7 : กลโกงร้ายๆ จากภัยทางการเงิน Part 1

ในปัจจุบัน เราจะเห็นข่าวภัยทางการเงินต่างๆ เกิดขึ้นแทบทุกวัน โดยวันนี้ GSB SME Start up มานำเสนอเรื่องราวความรู้ดีๆ เกี่ยวกับกลโกงทางการเงินต่างๆ แบ่งออกเป็น 6 กลโกง คือ กลโกงทางโทรศัพท์ กลโกงบัตร กลโกงออนไลน์ กลโกงธนาคารออนไลน์ การเงินนอกระบบ และกลโกงรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่คาดคิด โดยใน EP นี้จะกล่าวถึง 2 กลโกง คือ กลโกงทางโทรศัพท์ และกลโกงบัตร