8 กรกฎาคม 2565

ออมสิน Talk About EP.10 : แนะนำ OBS Studio โปรแกรมถ่ายทอดสดหน้าจอ Part 1

จากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้บางอาชีพมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น การทำ Content Creator บนเว็บไซต์ Youtube Facebook เป็นต้น วันนี้ GSB SMEs Start up มานำเสนอโปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster Software) ว่าดีอย่างไร และสามารถใช้งานเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง