14 มีนาคม 2565

ออมสิน Talk About 2022 กลับมาแล้ว พร้อมเสริมทัพย SMEs Startup ให้ปัง!

ออมสิน Talk About 2022 กลับมาแล้ว พร้อมเสริมทัพย SMEs Startup ให้ปัง!

ธนาคารออมสิน พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการก้าวผ่านวิกฤต Covid ทั้งการให้สินเชื่อ การอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ทั้งยังมีโครงการที่ช่วยจุดประกายให้นิสิต นักศึกษา สนใจในการประกอบธุรกิจ