22 เมษายน 2565

ออมสิน Talk About : SMEs Startup จะปรับตัวอย่างไร ในวันที่โลกไม่มีความแน่นอน EP.5

เนื่องจากสถานการณ์ Covid ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถกำจัด หรือควบคุมได้ ผลกระทบหนักจึงตกมาอยู่ที่ SMEs และ SMEs Start up ถ้าปรับตัวทันก็รอดไป แต่ถ้าปรับตัวไม่ทันหรือปรับตัวไม่ได้ ก็อาจจะเสียสภาพคล่องไปจนถึงปิดกิจการไปเลย