7 มิถุนายน 2564

อบรม Online : หลักสูตร “SME ยุคใหม่ เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “SME ยุคใหม่ เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้” ในรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564

.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน และการเขียนแผนธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ ให้สามารถนำเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจหรือลงทุนขยายธุรกิจ หรือเป็นทุนตั้งต้นในการทำธุรกิจได้ พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3

สมัครเลย >>> Scan QR Code

Share :