8 เมษายน 2564

GSB Micropreneur – โครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564

 

​สมัครฟรี! ​รับจำนวนจำกัด
อบรมออนไลน์ GSB Micropreneur

สำหรับนักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา
> จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
> รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน

 

> คลิกสมัคร https://ednext.in.th/regis/

 

Share :