2 ตุลาคม 2560

GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ผลงาน “SHIPPOP” คว้าแชมป์เงินทุน 1 ล้านบาท ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงรอบชิงชนะเลิศ “ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” โดยมีคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ (พัฒนาธุรกิจ) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด คุณปิยพันธ์ วงศ์ระยา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow คุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง builk.com และคุณปริวรรต วงษ์สำราญ Innovation Developer (Startup) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง มีผลงานผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม โดยในรอบสุดท้ายนี้ผู้ผ่านการเข้ารอบทั้งหมดได้นำเสนอผลงานและตอบคำถามจากคณะกรรมการซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า ผลงานSHIPPOPซึ่งเป็นระบบจองขนส่งออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศGSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริงรับเงินทุน 1,000,000 บาท ผลงานFresh Water Shrimp Farm Ecosystemได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินทุน 500,000 บาท ผลงาน จับจ่ายฟอร์สคูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินทุน 200,000 บาท ส่วนผลงานอื่นๆ ที่เข้ารอบอีก 7 ทีม ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินทุนรางวัลละ 50,000 บาท

          

Share :