30 มีนาคม 2564

Genderless Fashion เทรนด์แฟชั่นสุดฮอต เพศไหนก็ใส่ได้

หากพูดถึงเรื่องเพศในปัจจุบันนั้น นอกจากเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศของชายและหญิง อีกกระแสที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่เรื่องของ “ความหลากหลายทางเพศ” (LGBTQ) ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดตลาดของสินค้าที่ออกแบบมาสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ จนกลายมาเป็นกระแส Genderless (ไร้เพศ) ขึ้นมาในที่สุด วันนี้ GSB SMEs Startup จึงขอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระแส Genderless (ไร้เพศ) มาให้เพื่อนๆ ได้ทราบกัน

 

 

การแยกเพศเป็นเรื่องล้าหลัง จากข้อมูลพบว่าคน Gen Z (อายุระหว่าง 12-24 ปี) ซึ่งกำลังจะเป็นแรงงานใหม่ของประเทศ และมีสัดส่วนสูงถึง 22% ของประชากรไทยนั้น มีจำนวนถึง 82% ที่ “ไม่สนใจเรื่องการแยกเพศ” กล่าวคือไม่เอาเรื่องของเพศมามีส่วนในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

 

ต้องการสิทธิในการเลือก และแสดงออก Gen Z ส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ใครมากำหนดกรอบทางความคิด แต่ต้องการให้ยอมรับในความคิดของคนแต่ละคนมากกว่า เนื่องจากเป็นสิทธิของแต่ละคนที่ทำได้ และไม่ควรเอาความคิดของเราไปตัดสินคนอื่น เช่น ผู้หญิงไม่จำเป็นจะต้องเป็นแม่บ้าน เรียบร้อย แต่ผู้หญิงก็สามารถทำให้สิ่งที่ผู้ชายทำได้เท่าๆ กัน เป็นต้น

 

ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะการออกแบบสินค้าไร้เพศ ย่อมสิ้นเปลืองวัสดุน้อยลงและลดต้นทุนอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

ซึ่งกระแส Genderless (ไร้เพศ) จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตที่ Gen Z ได้ก้าวมาเป็นผู้บริโภคหลักในตลาด ทำให้ผู้ทำธุรกิจต้องปรับแนวคิดและวิธีการทำการตลาดใหม่ โดยมีแนวทางดังนี้

 

ออกแบบสินค้าที่เป็น genderless products โดยเน้นให้ไม่มีข้อจำกัดทางเพศ ไม่ว่าเพศไหนก็ใส่ได้หมด, Mix and Match ได้ง่าย เพราะมีรูปแบบที่ค่อนข้างไม่ตายตัว และแบ่งปันกันใส่ระหว่างคนรักหรือพี่น้องต่างเพศก็ได้

 

สื่อสารแบบเป็นกลาง ใช้การระบุที่ไม่กำหนดเพศสภาพ เช่น การเลือกใช้โทนสีที่ไม่มีเพศ, เพิ่ม ad target ให้มีความสมดุลด้านเพศ และแสดงจุดยืนแบบเป็นกลาง ผ่านโปรโมชั่น หรือแคมเปญ เป็นต้น

Share :