20 ธันวาคม 2564

Data Marketing สิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนทำ Online Marketing

ในปัจจุบันการทำ Online Marketing นั้นเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจแทบจะต้องทำ แต่หลายๆ ครั้งมักจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังเอาไว้ ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทำให้เราพลาดนั้นก็คือการขาดข้อมูล (DATA) ที่ถูกต้อง และข้อมูลนั้นมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ วันนี้ GSB SMEs Startup จึงขอนำเสนอเรื่อง Data Marketing สำหรับการทำการตลาดออนไลน์มาให้ทุกคนได้ทราบกัน

 

Data Marketing คือ การนำเอาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้วางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเก็บข้อมูลสามารถทำได้หลายรูปแบบ ยิ่งในยุคดิจิทัลก็ทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้นผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยการนำเอา Data Marketing ทำให้เราได้ประโยชน์ดังนี้

● ทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้น

● ช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกมากขึ้น

● ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด

● ช่วยเพิ่มยอดขาย

 

ขั้นตอนในการนำเอา Data มาใช้

1. จัดเก็บข้อมูล การเริ่มต้นที่ดีคือการที่หาความต้องการว่าเราต้องการข้อมูลอะไรจากลูกค้า และเราจะนำข้อมูลนั้นมาทำอะไร จากนั้นจึงออกแบบเครื่องมือที่จะใช้จัดเก็บข้อมูล

2. จัดระบบข้อมูล เนื่องจากเราต้องเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการออกแบบระบบการเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เรานำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น

3. การวิเคราะห์ เป็นการนำเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อให้เราทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

 

วางแผน เป็นการนำเอาข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วมาพัฒนาเป็นแผนการตลาด เพื่อนำไปลงมือทำต่อไป

Share :