8 กรกฎาคม 2565

BTANIYA Design

วันนี้ GSB SMEs Startup อยากมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของฝากอย่างเสื้อผ้าและกระเป๋ที่ใส่ลููกเล่นของวัฒนธรรมไทย โดยมีจุดเริ่มต้นมากจากคุณธนิตยาพร เจตน์พิพัฒนพงษเจ้าของแบรนด์ BTANIYA Design ที่ต้องการจะยกระดับของฝากท้องถิ่นให้น่าสนใจขึ้ จึงคิดออกแบบกระเป๋าและเสื้อผ้าที่นำต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาประยุกต์ให้สิินค้าดูร่วมสมัยมากขึ้น สำหรับกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ละแบบมีไม่กี่ชิ้น มีการใช้ผ้าที่่เป็นวัสดุท้องถิ่ที่มีการผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม่ หรือนำผ้าที่มีนวัตกรรมมาใช้

กระเป๋าผ้าที่เป็นดีไซน์เฉพาะของ BTANIYA Design ที่มีลวดลายเป็นการละเล่นของไทยและวัฒนธรรมพื้นเมือง ซึ่งช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกไปให้ชาวต่างชาติได้เห็น ผสมผสานกับดีไซน์แบบ Street Fashion ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ซื้อสินค้ากลับไปใช้เอง หรือนำไปเป็นของฝากได้

 นอกจากนี้สินค้าขายดีอย่างกระเป๋าผ้าใส่เหรียญที่ผลิตจากเศษผ้า ซึ่งนอกจากจะสวยงามแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าและลดขยะจากธุรกิจสิ่งทออีกด้วย สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พกพาง่าย ราคาจับต้องได   

สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก BTANIYA Design สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook : BTANIYA Design ได้เลยค่ะ

 

Share :