28 ธันวาคม 2564

7 ขั้นตอนมัดใจลูกค้าในยุคดิจิตอล

ในปัจจุบันการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของลูกค้า แต่ละอย่างจะต้องถูกพิจารณาสินค้าในทุกมิติ เพราะลูกค้าไม่เพียงแค่มีความต้องการในด้านคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ยังรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย ทั้งนี้ GSB SMEs Startup จึงขอพาทุกคน ร่วมกันวิเคราะห์และจับจุดกันว่า ในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าในยุคดิจิทัลนั้นเป็นอย่างไร

 

อย่างแรกที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกสนใจสินค้าก็คือ สิ่งเร้าหรือการทำให้สินค้าเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวัน เพื่อเร้าความรู้สึกให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นเป็นสิ่งจำเป็น อาจทำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าต้องการสิ่ง ๆ นั้นหรือสินค้าชิ้นนั้น

 

เมื่อลูกค้ารู้สึกต้องการสินค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาทางเลือก ว่าจะเลือกซื้อสินค้าอย่างไร โดยในปัจจุบันนั้นมีช่องทางการหาข้อมูลและเลือกซื้อสินค้าอย่างหลากหลายผ่านช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ การนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาช่วยอำนวยความสะดวก จะทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 

หลังจากพิจารณาทางเลือกรูปแบบของการซื้อสินค้าแล้ว ถัดมาคือ การหาข้อมูล โดยจะเกิดการค้นหาข้อมูล ทั้งในด้านดีและด้านลบเพื่อนำมาเปรียบเทียบ ในยุคดิจิทัล เราสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโดยตรง

 

การหาข้อมูลที่เพียงพอแล้ว จะเกิดการพิจารณา และตัดสินใจเลือกซื้อ โดยลูกค้าจะมีการตัดสินใจเลือกสินค้าจากแบรนด์ต่าง ๆ ที่นำมาเปรียบเทียบแล้ว หากแบรนด์ไหนที่มีช่องทางการสื่อสารและการเลือกซื้อที่หลากหลายจะมีโอกาสในการเลือกซื้อจากลูกค้ามากกว่า

 

เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วจะเป็นขั้นตอนของการสร้างประสบการณ์ในการใช้งานให้ลูกค้า โดยแบรนด์ต่าง ๆ จะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น ระบบลูกค้าสัมพันธ์, การสะสมแต้ม, การให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยทั้งหมดนี้จะทำผ่านเทคโนโลยีหรือเครือข่ายดิจิทัล ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการดูแลอย่างสะดวกสบายและได้รับประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์ จนนำไปสู่ การแนะนำบอกต่อ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่ส่งผลกับแบรนด์โดยตรง

 

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อขายสินค้า ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากแบรนด์เรามีเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายและสะดวกต่อการเลือกซื้อ จะทำให้เราเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายกว่า

Share :