19 กรกฎาคม 2564

5 วิธี “ขี้เกียจ” อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

หลายๆ ครั้งเรามักจะเห็นคนที่ไม่ขยัน หรือคนขี้เกียจประสบความสำเร็จในอาชีพ พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไร ? วันนี้ GSB SMEs Startup จึงขอนำเสนอวิธีใช้ความขี้เกียจในตัวของเรามาทำให้เกิดประโยชน์กัน!

 

1. ยอมรับว่าเราเป็นคนขี้เกียจ เนื่องจากถ้าเรารู้จักจุดอ่อนของตัวเราเอง เราก็จะสามารถพัฒนาหรือปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับจุดอ่อนของตัวเองได้ ดังนั้นเราควรรู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้เกียจในเรื่องอะไรบ้าง, อะไรที่ทำให้เราขี้เกียจ เป็นต้น

2. หาสิ่งที่ชอบทำ คนขี้เกียจส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบทำงานเนื่องจากงานที่ทำอยู่ไม่ได้เป็นงานที่ชอบ ดังนั้นการวิเคราะห์ตัวเองว่าชอบในสิ่งใด และหางานเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบทำ ก็จะทำให้เราสามารถทำงานนั้นได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข

3. เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ คนขี้เกียจไม่ชอบที่จะทำอะไรเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ดังนั้นคนขี้เกียจจึงควรที่จะพัฒนาคุณภาพของชิ้นงานให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม เช่น ปกติใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในการทำงานต่อชิ้น ถ้าเราพัฒนาให้ใช้เวลาน้อยลงกว่าเดิม นั้นก็หมายความว่าเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นนั่นเอง

4. เป็นคนขี้เกียจที่น่ารัก เราควรที่จะเคารพรับฟัง, ให้เกียรติ และอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อให้คนรอบข้างช่วยเหลือและให้อภัยเรา

5. คิดขี้เกียจแบบคนฉลาด ถ้าเราขี้เกียจแบบไม่คิด สุดท้ายเราอาจจะไม่สามารถอยู่ได้ ดังนั้นเราจึงต้องคิดว่าเราจะขี้เกียจอย่างไรให้ได้ตลอดไป เช่น การคิดวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้เราทำงานน้อยลงในขณะที่งานมีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น เราจึงเห็นคนยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้เสียเวลากับการทำงานน้อยลงในขณะที่มีเวลาไปทำในสิ่งที่ชอบมากขึ้น

Share :