5 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบน“ระบบ THAI SME-GP”📣ขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วประเทศขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
👩🏻‍💻บน✅“ระบบ THAI SME-GP” ✅
โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

📍ขึ้นทะเบียนฟรีที่ www.thaismegp.com

 

📲สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สสว. Call Center 1301
www.sme.go.th

Share :