13 กันยายน 2565

📌งานสัมมนา : ที่ผู้ประกอบการโรงแรม “ไม่ควรพลาด”

📌งานสัมมนา : ที่ผู้ประกอบการโรงแรม “ไม่ควรพลาด”
⏩ “โรคใหม่” สร้าง 🌏”โลกแห่งการเรียนรู้ใหม่” : อนาคตภาคธุรกิจโรงแรมไทย การอยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลง: การปรับตัวหลังโควิด-19 เพื่อความสำเร็จในอนาคต! ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญให้การดำเนินธุรกิจ
🕹สมาคมโรงแรมไทย (THA) ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาวิชาการ Thailand’s 22nd Hospitality Congress and Hoteliers Forum หัวข้อ SURVIVING DISRUPTION: ADAPTING TO POST COVID CHANGES FOR FUTURE SUCCESS!
✨ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
♦️ท่านจะได้พบวิทยากรผู้มีประสบการณ์หลากหลาย การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมกับการออนไลน์การตลาดยุคใหม่
⏩ ค่าลงทะเบียน “ราคาพิเศษ” สำหรับจองและชำระเงินภายใน *** วันที่ 15 กันยายน 2565***
พร้อมแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
🔴ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/3ASQGWl
☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูล
สมาคมโรงแรมไทย
โทรศัพท์ (662) 282 5277
อีเมล์ : admin@thaihotels.org
Share :