5 พฤษภาคม 2565

โครงการ เติมทุน ต่อยอด เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย ไปกับธนาคารออมสินและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ยกทัพกูรู ผู้เชี่ยวชาญ จัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อเติมความรู้ เพิ่มศักยภาพ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปพร้อมผลิตภัณฑ์แหล่งเงินทุน จากธนาคารออมสิน
ทุกท่านที่ผ่านการอบรมจะได้ e-Certificate เพื่อใช้เป็นแต้มต่อในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสิน
หลักสูตร บุคลิกภาพ สร้างเงินล้าน
เรียนรู้ หลักของบุคลิกภาพที่ถูกต้อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพจาก ภายในสู่ภายนอก
และจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างบุคลิกที่โดดเด่น
ในวันที่  10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Share :