21 พฤศจิกายน 2560

โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs

ธนาคารออมสินได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งในปี 2560 ธนาคารได้จัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ดังนั้น ในปี 2561 ธนาคารจึงจัดทำแผนเพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้รองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมกับธนาคาร ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดี ๆ ตลอดทั้งปีได้ที่นี่

ภาพกิจกรรมอบรม

รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จ. อุดรธานี

รุ่นที่ 3 วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ จ. นนทบุรี

Share :