24 สิงหาคม 2560

โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดของผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยในด้านหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน รวมถึงขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานจากการขายสินค้าให้กับภาครัฐหรือเอกชน แต่ยังไม่ได้รับเงิน จึงมอบให้สถาบันการเงินของรัฐออกผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ “โครงการสินเชื่อพิเศษเสริมสภาพคล่อง SMEs” ประกอบด้วยสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารออมสินจึงได้ร่วมออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษ “โครงการสินเชื่อหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพิ่มเครดิตการค้า”

“ธนาคารออมสินเชื่อว่าโครงการดังกล่าวข้างต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการ SMEs ที่มีศักยภาพได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องกังวลเรื่องหลักประกันอีกต่อไป ทั้งยังช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs อีกด้วย และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานพันธมิตรทั้ง 3 ท่านที่มาผนึกพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งสำคัญของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าว

Share :