24 พฤษภาคม 2564

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564 (Technology Business Incubation Program : Gear Up Your Biz With SUCCESS 2021)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC)
ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และเทคโนโลยีทุกประเภท
ที่จดทะเบียนนิติบุคคล สมัครเข้าร่วม โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ปี 2564
( Technology Business Incubation Program : Gear Up Your Biz With SUCCESS
2021 )

 

เพื่อสร้างรากฐานความแข็งแรงให้ธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ บ่มเพาะในกระบวนการต่างๆ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว
เฉพาะตัวกับธุรกิจของคุณ ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างโอกาสขยายตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต

 

พิเศษ! สำหรับ SUCCESS 2021

โอกาสในการเชื่อมโยงท่านกับงานวิจัยชั้นแนวหน้า, การเปิดพื้นที่ธุรกิจใน Agenda ของประเทศ และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ
เพื่อเปิดตลาดกลุ่ม HealthTech หรือกลุ่มอื่นๆ และการเตรียมความพร้อม และนำธุรกิจสู่ตลาดในกลุ่มประเทศ APEC

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

 

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯที่

http://bit.ly/SUCCESS2021byBIC

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯที่

https://bit.ly/3dRrg0T

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเทคโนโลยี (BIC) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช.

นายเสกสรรค์ (อิฐ)

โทร: 02 5647000 # 81493, 081 913 1828

E-mail : seksun.sungsook@nstda.or.th

Share :