29 พฤศจิกายน 2564

แอปพลิเคชันไหนที่มียอดดาวน์โหลด-ใช้จ่าย-ใช้เวลา สูงที่สุด ประจำปี 2021

อย่างที่ทุกคนทราบกันดีกว่าปัจจุบัน Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในการทำการตลาดมากขึ้น ดังนั้นแบรนด์ต่างๆ ควรดำเนินการวางแผน
การตลาดให้ดี เพื่อให้สินค้า หรือบริการของเรานั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่เราจะวางแผนการตลาดบน Social Media ให้ดีได้นั้น
จะต้องอัพเดทข้อมูล หรือพฤติกรรมของผู้ใช้ Social Media อยู่เสมอ วันนี้ GSB SMEs Startup จึงขอนำเสนอพฤติกรรมของผู้ใช้ Social Media
ที่น่าสนใจ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 มาให้เพื่อนๆ ทุกคนได้อัพเดทกัน!

 

 

● ทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสูงที่สุด มากถึง 60% ของการดาวน์โหลดทั้งหมด โดยประเทศอินเดีย
เป็นประเทศที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ

● เทรนด์การใช้แอปพลิเคชัน Social Media ใน 5 อันดับแรก ยังเน้นไปที่การ Live Streaming เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งทำให้ Live Streaming เป็นสิ่งที่สามารถทดแทนได้ หลังจากที่ผู้คนไม่ได้พบปะกัน

● ผู้ใช้งานมีการใช้จ่ายมากขึ้นบน Social Media โดยมีการใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 3.2 พันล้านดอลล่าร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากปีก่อน

● ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13

● แอปพลิเคชันที่มีผู้ดาวน์โหลดสูงสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 คือ TikTok , Instagram และ Facebook ตามลำดับ

● แอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้จ่ายมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 คือ Youtube , TikTok และ Disney+ ตามลำดับ

● แอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้เวลามากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2021 คือ Youtube , Facebook และ WhatsApp ตามลำดับ

Share :