25 พฤษภาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ว! สัมมนาหลักสูตร Franchise Standard by GSB

🎉Franchise Standard by GSB 🎊ยกระดับแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล
🤝ธนาคารออมสิน และบริษัท จีโนซิส จำกัด ออกแบบหลักสูตร ⭐️Franchise Standard by GSB ⭐️ โดยได้เชิญวิทยากรในแวดวงแฟรนไชส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้เติบโตทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารแฟรนไชส์ สู่ความเป็นเลิศ และเพื่อกระตุ้นการสร้างสังคมแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จของแฟรนไชส์ นั้น ประกอบขึ้นจากความมุ่งมั่นของแฟรนไชส์ซอร์ในการพัฒนามาตรฐานทั้งคุณภาพและบริการส่งไปถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำงานโดยแฟรนไชส์ซีที่ถูกคัดเลือก และได้รับการอบรมจากแฟรนไชส์ซอร์อย่างสม่ำเสมอ มีระบบปฏิบัติการสนับสนุนและตรวจสอบให้ธุรกิจทำงานอย่างราบรื่น และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ่งทำให้แบรนด์แฟรนไชส์นั้น เติบโตและเอาชนะคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในหลักสูตร Franchise Standard by GSB 📆ในวันเสาร์-อาทิตย์ 📆 วันที่ 25-26 มิ.ย. และ 2-3 ก.ค. 2565 รวม 4 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) 🚩

📕 หัวข้อสัมมนา ได้แก่
⭐️การสร้างระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน
⭐️ การสร้างแฟรนไชส์สู่ความเป็นเลิศ (กรณีศึกษาจาก The Pizza Company, Minor Group)
⭐️กลยุทธ์สร้างแบรนด์แฟรนไชส์ (กรณีศึกษาจาก ตำมั่ว,เขียง Zen Group)
⭐️กลยุทธ์การตลาดดิจิตัลกระตุ้นยอดขายแฟรนไชส์
⭐️การบริหารความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ (Minor Group)
⭐️การติดตามและตรวจสอบแฟรนไชส์ซี ในการรักษามาตรฐาน (กรณีศึกษาจาก Potato Corner)
⭐️แนวทางลดข้อกังวลด้านกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ กับธุรกิจแฟรนไชส์
⭐️การนำเสนอ (Pitching) ให้โดนใจ🔥🔥🔥🔥
.
✒️ วิทยากรพิเศษ ได้แก่
คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE – บริษัท จีโนซิส จำกัด
คุณ กวิน นิทัศนจารุกุล – Otteri wash & dry
คุณ ชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ – The Pizza Company, Minor Food Group
คุณ ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ – ตำมั่ว,เขียง Zen Group
คุณ ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี – Torpenguin
คุณ ชยภัทร ทองเจริญ – Potato Corner
คุณ Alan Adcock และทีมกฎหมายจาก Tilleke & Gibbins International Limited.
คุณ สวยศ ด่านบรรพต – (อดีตนักวางแผนกลยุทธ์ McThai)-Vitamin Brain

✅ สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบออนไลน์
✅ เรียนครบ 24 ชั่วโมง ได้รับ E-Certificate (ประกาศนียบัตร) และสิทธิประโยชน์ จากธนาคารออมสิน

📌📌 เฉพาะสัมมนานี้! ได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน 📌📌
1. ช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคาร
2. สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจสูงสุด 2,500 บาท
3. ได้รับโอกาสจัดทำ MOU กับธนาคาร ด้านสินเชื่อแฟรนไชส์
4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร
5. โอกาสได้รับคำปรึกษาเชิงลึกกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์
6. โอกาสชิงเงินทุนสนับสนุนจากธนาคาร มูลค่ารวม 170,000 บาท เมื่อได้รับคัดเลือกเป็น Selected Franchises

👨🏼‍💼คุณสมบัติของผู้สมัคร👩🏻‍💼
1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสาขาตนเองอย่างน้อย 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์อย่างน้อย 2 สาขา
2. ประกอบธุรกิจขยายแฟรนไชส์ แสดงเอกสารแนะนำกิจการ และ แพคเกจการขายแฟรนไชส์
3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมเรียนตลอดหลักสูตร (4 วัน) โดย 1 กิจการจะต้องมีเจ้าของกิจการเข้าเรียน และมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 คน ดังนั้น 1 กิจการเข้าเรียนได้ไม่เกิน 2 คน

📌รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2565
ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://forms.gle/Y8sUiYEiqYLKxVhJ8

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตร
✅ คัดเลือกธุรกิจเข้าอบรม 50 กิจการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มือถือ 097 245 6621, 092 942 9244 , 096 979 6451
Line : @gsbsmartfranchise
Email: gsbsmartfranchise@gmail.com
Facebook : GSB SMEs Startup

ทั้งนี้ เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Share :