19 พฤศจิกายน 2564

เทคนิคการวางกลยุทธ์ Social Media มาใช้กับธุรกิจ B2B ให้มีประสิทธิภาพ

B2B (Business to Business) หรือการทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง ก็เป็นอีกรูปแบบธุรกิจที่ Social Media เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
จึงทำให้ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่าน Social Media ด้วย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นนั่นเอง วันนี้ GSB SMEs Startup
จึงขอนำเสนอเทคนิคที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้

 

1. ใช้ Social Media ให้ลูกค้ารู้ว่าเรานั้นแตกต่าง โดยการใช้ Social Media สร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าว่าธุรกิจของเรานั้นมีความแตกต่าง, เหนือกว่าคู่แข่ง และจะช่วยแก้ไขปัญหาอะไรของลูกค้าได้บ้าง ถ้าธุรกิจของเรานั้นได้วางแผนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้บริษัท
ได้เป็นอย่างดี

 

2. แชร์ความรู้ความชำนาญให้ลูกค้าจดจำ ปกติในการซื้อ-ขายในรูปแบบ B2B มักจะมีจำนวนและค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ทำให้ลูกค้าอาจจะต้องใช้เวลาตัดสินใจที่จะย้ายมาซื้อกับบริษัทของเรา ดังนั้นการแชร์ความรู้ความชำนาญผ่านบทความ, Blog หรือ Infographic นั้นจะเป็นเทคนิคสร้างการรับรู้
และเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าแบบที่ไม่สร้างความน่ารำคาญให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

 

3. สร้างความประทับใจด้วยความเป็นกันเอง ในการทำธุรกิจแบบ B2B มักจะมีทิศทางการสื่อสารที่เป็นทางการมากจนไม่น่าสนใจ ดังนั้นเราสามารถ
ปรับทิศทางการสื่อสารให้เข้าถึงง่ายขึ้นและเป็นกันเองในขณะที่ยังเป็นทางการอยู่ก็จะช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนั้นเอง

 

4. เลือกช่องทางให้เหมาะสม เนื่องจากแต่ล่ะช่องทางนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น LinkedIn ที่มีคนทำธุรกิจรวมตัวกันอยู่มากมาย ที่สามารถเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจของเราผ่านการเขียนบทความดีๆ, Facebook ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งเราสามารถเพิ่มการรับรู้ผ่านเครื่องมือต่างๆ
เช่น Live หรือ Watch, Twitter ที่เราสามารถสื่อสารได้โดยตรง ทำให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้น หรือการใช้ประโยชน์จาก Twitter Trends
ที่เอามาต่อยอดในการทำ content ให้น่าสนใจขึ้น เป็นต้น

Share :