4 สิงหาคม 2565

เชิญร่วมเสวนา เสริมกลยุทธ์ SME เข้าสู่ตลาดเอกชน ไม่ยาก…อย่างที่คิด!

การเข้าสู่ตลาดเอกชน ของ SME ไทย เป็นอีกหนทางสำคัญที่จะสร้างรายได้ให้แก่ SME รวมทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้ SME มุ่งพัฒนาสินค้า บริการ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น

Osmepสสว และ ทีดีอาร์ไอ ขอเชิญ SME ผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานเสวนา เพื่อรับฟังผลการศึกษา แนวทางการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6OLftz0igSGziBmLe4EWqWL9LIot3DH_MRqRvcXdpGjAd-A/viewform (ท่านสามารถแจ้งความต้องการเข้าร่วมงาน ในแบบ online หรือ onsite)
.
โดยในงานนี้ ท่านจะได้รับฟัง ผลการศึกษาประเทศต้นแบบเกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า/บริการของ SME
.
ผลการสำรวจการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน (Corporate Procurement) ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน (Pain Point) ของประเทศไทย และ แนวทาง/ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน และข้อจำกัดในทางปฏิบัติ (Constraints)
.
ปิดท้ายด้วยเวทีเสวนา “เสริมกลยุทธ์ SME เข้าสู่ตลาดเอกชน ไม่ยาก…อย่างที่คิด!” จากวิทยากร ได้แก่

– คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR

– คุณสรรชัย นิธีกุลวัฒน์ อุปนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

– คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

– คุณลลนา เถกิงรัศมี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs (สสว.)

ลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2565

Share :