1 กุมภาพันธ์ 2560

ออมสินสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่จัดงาน “Smart SMEs Smart START UP”

หนุนศักยภาพธุรกิจ SMEs และ Startup ผลักดันสู่ Innovation Hub
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารออมสินจัดพิธีเปิดงาน Smart SMEs Smart START UP โดยมีคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้แทนหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Startup สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs และ Startup จากองค์กรแบบดั้งเดิม (Traditional) เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Smart Enterprise )และผลักดันให้เป็นองค์กรที่มีมูลค่าทางธุรกิจที่สูงขึ้น (High Value) โดยธนาคารออมสินพร้อมเป็นแห่งเงินทุนเพื่อเร่งผลักดันให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share :