22 กันยายน 2564

สวส. เชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม (The Next Move of Social Enterprise)”

 

สวส. เชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “ก้าวต่อไปของวิสาหกิจเพื่อสังคม (The Next Move of Social Enterprise)”

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.15 น.

งานสัมมนาจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! คลิกเลย!!

 

 

แชร์ประสบการณ์และมุมมองด้านธุรกิจ
🎯 กูรูด้าน SE
คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น
กรรมการผู้จัดการบริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
🎯 กูรูด้านการตลาด
รศ. ดร.ณัฐพล อัสสะรัตน์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🎯 กูรูด้านทิศทางธุรกิจ
คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต
Baramizi Lab

 

 

เจาะลึกแหล่งทุนสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ในหัวข้อ ‘SE BE FUNDED’
🎯 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)
ดร.ไกรยศ ภัทรเมท
รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
🎯 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
🎯 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
คุณอรวรรณ ดนัยบุตร
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

Share :