2 เมษายน 2564

สรุปเทรนด์ Clubhouse กับโอกาสทางการตลาด

Clubhouse กลายเป็นโซเชียลมีเดียที่ใครๆ ก็พูดถึงกันในช่วงที่ผ่านมา วันนี้ GSB SMEs Startup จึงขอนำเสนอข้อมูล และโอกาสทางการตลาดที่เป็นไปได้มานำเสนอ

 

Clubhouse ก่อตั้งโดย PaulDavidson และ Rohan Seth ในปี 2020 ปัจจุบันสามารถระดมทุนได้เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลาเพียง 8 เดือน เป็นโซเชียลมีเดียที่ใช้การสื่อสารด้วยเสียงเป็นหลัก โดยมี 3 ส่วนหลักได้แก่ 1. Moderator ทำหน้าที่ควบคุมห้อง เปิดห้อง มอบสิทธิ์การเปิดหรือปิดไมค์ให้กับคนในห้อง 2. Speaker (ผู้พูด) สามารถเปิดไมค์ในห้องโดยที่ Moderator มอบสิทธิ์ให้ 3. Listener (ผู้ฟัง) สถานะเริ่มต้นของทุกคน สามารถขอสิทธิ์เป็น Speaker ได้ด้วยการกดปุ่มยกมือ

 


จุดเด่นของ Clubhouse
ที่แตกต่างจากโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ การสร้างชุมชนด้วยเสียงเป็นรายแรก โดยที่โซเชียลมีเดียต่างๆ ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ (แต่ตอนนี้หลายโซเชียลมีเดียก็เริ่มพัฒนาตามแล้ว) ที่สำคัญก็คือต้องฟังสด ไม่มีการบันทึกให้เข้ามาฟังที่หลังได้ ทำให้เนื้อหาที่เกิดขึ้นภายในห้องกลายเป็นความ Exclusive ทันที


ข้อสังเกตของ Clubhouse
ข้อแรกคือมีข้อจำกัดที่การเข้าร่วมจะต้องได้รับการเชิญจากผู้ที่เป็นสมาชิกก่อนหน้าเท่านั้น อีกทั้งยังมีให้ใช้ในระบบ iOS ของ Apple เท่านั้น ซึ่งทำให้ฐานลูกค้ามีจำกัด ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีโฆษณาใดๆ เนื่องจากโปรแกรมยังอยู่ในการพัฒนาต่างๆ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตว่าถ้ามีการโฆษณาหรือฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการหารายได้เข้ามาจะมีผลตอบรับอย่างไร อีกทั้งเนื่องจากเป็นการพูดดังนั้นผู้พูด และผู้ดำเนินรายการจะต้องมีความสามารถพอสมควรเพื่อที่จะควบคุม content ที่ต้องการจะนำเสนอและความคุมเวลาให้เหมาะสม


โอกาสทางการตลาด
เนื่องจาก Clubhouse เน้นการฟังเป็นหลัก อีกทั้งตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการโฆษณาและสร้างรายได้ การประยุกต์ใช้ Clubhouse จึงอาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็สามารถทำได้โดยการใช้ Clubhouse สร้างชุมชนของสินค้า เพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่สนใจ ผ่านการตั้งห้องและหัวข้อที่ดึงดูดและเกี่ยวข้องกับสินค้า รวมถึงการจัด Conferences เปิดตัวสินค้าสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า เป็นต้น


ทิศทางในอนาคตเมื่อกระแสเริ่มคงที่
ในปัจจุบันกระแสของ Clubhouse เริ่มคงที่เพราะได้ผ่านช่วงที่ผู้คนตื่นตัวกับของใหม่ไปแล้ว ทำให้ผู้ใช้เฉลี่ยอาจจะลดลงไปบ้าง แต่ก็เริ่มทำให้นักการตลาดได้มองเห็นจำนวนและกลุ่มคนที่ใช้งาน Clubhouse ได้ชัดเจนมากขึ้น แต่ในส่วนที่ว่าจะรุ่งหรือร่วงนั้นอาจจะต้องดูไปอีกสักระยะ เนื่องจากยังไม่ได้เปิดรับผู้ใช้กลุ่มใหญ่จาก Android และยังไม่มีการหารายได้ที่ชัดเจนจากแพลทฟอร์มนี้

Share :