8 กรกฎาคม 2563

รับมืออย่างไร ? เมื่อธุรกิจได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยนั้นจะมีท่าทีที่ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนที่น้อยลง แต่นักธุรกิจอย่างเราก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ เพราะหลายประเทศยังมีอัตราการแพร่เชื้อที่สูง และแน่นอนว่าผลกระทบจากมาตรการรับมือ COVID-19 นั้นจะยังอยู่กับเราอีกนาน ธุรกิจในทุกระดับจึงต้องมีการเตรียมการรับมือ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs อย่างเรานั่นเอง วันนี้แอดมินจึงขอวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 พร้อมแนวทางการรับมือเบื้องต้นมาให้ทราบกัน

 1. ความต้องการสินค้าและบริการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
 • สำรวจพฤติกรรมและเทรนด์ของผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ ไม่เข้าไปร่วมผลิตสินค้าและบริการที่เกิดจากความตื่นตระหนก
 • ผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการ หรือผลิตตามจำนวนการสั่งสินค้าที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 1. การขาดแคลนวัตถุดิบ หรือความล่าช้าในการขนส่งวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากการปิดเส้นทาง หรือการชะลอการขนส่งสินค้า
 • ตรวจเช็ครวบรวมปริมาณวัตถุดิบ และวางแผนการจัดเตรียมวัตถุดิบ
 • จัดทำระบบสื่อสารและติดตามวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์
 • ลดความหลากหลายของวัตถุดิบ
 1. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ปรับหน้าที่รับผิดชอบให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา พนักงานแต่ละคนไม่จำเป็นต้องยึดติดกับหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน
 • จัดทำแผนการทำงานให้เหมาะสม และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
 1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ
 • ศึกษากฎเกณฑ์ต่างๆ และนำมาปรับปรุงแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกิดขึ้นใหม่
 • นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ และหาช่องทางใหม่ๆ เสมอ
 • การวางแผนทางการเงินล่วงหน้า และการเพิ่มสภาพคล่องจากสินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือต่างๆ

 

Share :